• شرکت حداد شیمی

    تولید و عرضه سیانید سدیم صنعتی (40%)

  • شرکت حداد شیمی

  • اولین و تنها تولید کننده سیانور صنعتی

تولید و عرضه سیانید سدیم صنعتی (40%)

اولین و تنها تولید کننده سیانور صنعتی در ایران

گزیده ای از ابداعات و فعالیتهای شرکت